Stovyklos organizacinis komitetas

Stovyklai ir organizaciniam komitetui vadovauja stovyklos pirmininkė ar stovyklos pirmininkas

I-osios žiemos stovyklos pirmininkė – Eglė Valečkienė (8 gr.)
II-osios ir III-sios žiemos stovyklos pirmininkė – Rasa Kardaitė (8 gr.)
2013 ir 2014 metų stovyklai pirmininkauja Algirdas Brukštus (8 gr.)

2015 ir 2016 metų stovyklos pirmininkė – Gabija Jurgelytė (8 gr.)

2017 metų stovyklos pirmininkas – Gediminas Tumėnas (11K gr.)

Stovyklos pirmininkui padeda stovyklos organizacinis komitetas, kurio sąstatas šiek tiek keičiasi kasmet. Visi organizacinio komiteto nariai ir pirmininkas stovykloje dirba savanoriškais pagrindais.

Dėkojame dirbusiems organizaciniame komitete:

Viktorui Šapurovui (psichoterapijos gr.)
Erikai Kern (psichoterapijos gr.)
Rasai Kardaitei (8 gr.)
Algirdui Brukštui (8 gr.)
Eglei Valečkienėi (8 gr.)
Gabijai Jurgelytei (8 gr.)
Ingridai Dudonienei (7 gr.)
Dainai Kremensienei (4 gr.)
Virginijui Varkaliui (11 gr.)
Gediminui Tumėnui (13B gr.)