Erika Kern

Erika

Erika Kern

Išsilavinimas
1996 m. Psichologija, pedagoginė specializacija. Vilniaus Universitetas
2014 m. Individualiosios psichologijos analizės ir psichoterapijos programa. Invidualiosios
psichologijos institutas kartu su Miuncheno A. Adlerio institutu.
2019 m. Sensorimotorinė psichoterapija gydant traumas. Sensorimotorinės psichoterapijos
institutas.
2021 m. Darbas su kompleksinėmis traumomis ir disociacija – pagilintos studijos. Sensorimotorinės
psichoterapijos institutas.
2021 m. Sensorimotorinė psichoterapija dirbant su traumomis. Sensorimotorinės psichoterapijos institutas.
…ir daug trumpų seminarų, konferencijų, mokymų.

Kvalifikacija
nuo 1996 m. – psichologė
nuo 2010 m. – supervizorė individualiosios psichologijos analizės ir psichoterapijos programai,
paskirta Miuncheno A. Adlerio Instituto Tarybos ir Mokytojų Komiteto nutarimu.
nuo 2014 m. individualiosios psichologijos analitikė.

Darbo patirtis
1995 – 2003 m.m. – mokyklos psichologė (valstybinės ir privačios mokyklos).
1997 – 2001 m.m. – psichologė Vilniaus psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje.
2001 – 2008 m.m. – psichologė ir lektorė organizacijų konsultavimo įmonėje “Person Premier”.
2009 – 2013 m.m.- direktorė, Individualiosios psichologijos institutas
2000 – 2015 m.m. – dėstytoja, mokymo komiteto narė. Individualiosios psicholgijos konsultavimo programa.
nuo 2000 m. – supervizorė. Individualiosios psichologijos konsultavimo programa.
nuo 2005 m. – psichologė. Privati praktika.
nuo 2010 m. – supervizorė. Individualiosios psichologijos analizės ir psichoterapijos programa.
nuo 2014 m. – psichoterapeutė. Privati praktika.
nuo 2015 m. – mokymo komiteto narė. Individualiosios psichologijos analizės ir psichoterapijos programa.

Priklausymas profesinėms organizacijoms
1996 – 1998 m.m. ir 2007 – 2010 m.m. Lietuvos psichologų sąjunga – narė.
1998 – 2018 m.m. Individualiosios psichologijos draugija – steigėja, narė.
2000 – 2013 m.m. Individualiosios psichologijos institutas – steigėja, valdybos narė.
2011-2013 m.m. Iniciatyvinės grupės, rengiančios psichoterapijos profesijos įteisinimą bei
reguliavimą – iniciatorė ir narė.
2017-2020 m.m. Tarptautinės individualiosios psichologijos asociacijos, Terapijos sekcija –
vicepirmininkė.
2018 m. – Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija – steigėja, prezidentė, narė.
2019 m. – Lietuvos traumų asociacija – narė.

Pranešimai, mokymai, seminarai (paskutinių metų)
BASIS-A testo vartotojų sertifikavimo autoriniai mokymai psichologams.
“Tausojantis gydymas: psichoterapija pasitelkiant kūno išmintį ir disocijuotas dalis” – autoriniai
mokymai praktikuojantiems psichoterapeutams.
“A. Adlerio teorijos skaitiniai” – kursas individualiosios psichologijos analizės ir psichoterapijos
programoje.
“Pokytis terapijoje, adlerietiškas požiūris į pokytį, terapijos pabaiga” – kursas Individualiosios
psichologijos konsultavimo programoje.
“Partnerystė” – seminaras LIPD vasaros stovykloje.
“Pacientas su disociaciniu tapatybės sutrikimu” – atvejo pristatymas IPPAA simpoziume.
“Mitai apie disociacinį tapatybės sutrikimą” – pranešimas IPPAA simpoziume.
“Pjer Žane ir jo disociacijų teorija” – pranešimas IPPAA simpoziume.
“Klystkeliai ieškant lygiavertiškumo ir bendrystės jausmų” – pranešimas LIPD konferencijoje.
“Kušetė adlerietiškoje psichoterapijoje” – pranešimas LIPD konferencijoje.
“Vidinis terapeuto konfliktas – dilemos psichotearpijoje” – pranešimas LIPD konferencijoje.
“Erdvės sąvoka psichterapijoje” – pranešimas LIPD konferencijoje.

Publikacijos:
Daugiau nei 100 edukacinių straipsnių tėvams skirtuuose žurnaluose “Tavo vaikas”, “Mamos
žurnalas”, “Mažylis”.
Skyriai knygoje “Laimingos mamos dienoraštis”, 2011 m.

Straipsniai Individualiosios psichologijos instituto tinklalapyje.