Rasa Kardaitė Vėlyvienė

Baigusi mokyklą įgijau bendrosios medicinos sesers išsilavinimą, vėliau metus laiko studijavau VPU, o 2007 metais baigiau VU EF Vadybos ir verslo administravimo specialybę. Studijuodama ekonomikos fakultete svarsčiau galimybę toliau studijuoti psichologiją. Baigusi studijas, supratau, kad esu pavargusi, nusivylusi universitetinėmis studijomis, norėjosi to, kas apčiuopiama, gyva, atvira. Tokių lūkesčių turėdama atsiradau Individualiosios psichologijos institute (IPI).
Įstojusi į IPI aktyviai pasinėriau į studijas, įsijungiau į instituto veiklą, esu LIPD narė, Individualiosios psichologijos konsultantų asociacijos prezidentė,  IPI organizuojamos žiemos stovyklos organizacinio komiteto narė, aktyviai dalyvauju STEP projekte. Institute kardinaliai pakeičiau savo profesinę veiklą. Pradėjau vesti grupes, konsultuoti individualiai.
Gyvenu jungtinėje šeimoje, auginu keturis vaikus, tad tėvų grupės kursas padrąsino taikyti sužinotus metodus namie. Pastebėjau, kaip keičiasi santykiai su vaikais. Tokio patyrimo paskatinta pradėjau vesti tėvų grupes. Norėjosi padėti tėvams, susiduriantiems su akivaizdžiomis auklėjimo problemomis.
Individualiosios psichologijos principai man lengvai suprantami, lengvai taikomi. Tuo dalinuosi ir su kitais.
Nuo 2011 metų esu pakviesta dalyvauti instituto organizacinėje veikloje.
O šiaip myliu IPI, žmones, kurie mane supažindino su individualiąja psichologija. Myliu juos už tai, kad leido jaustis lygiaverte būnant institute, kad buvo atviri ir empatiški, mokino ir patys rodė pavyzdžius, kaip priimti kito kitoniškumą ir būti tarp žmonių pilnaverčiu, priimant save tokį, koks esi.