Laisvieji klausytojai

Reikalavimai laisviems klausytojams

Instituto programose gali dalyvauti ir laisvi klausytojai. Jais gali tapti:

  • visą IP konsultavimo programą, pirmąjį IP konsultavimo programos etapą arba bazinį IP kursą baigę IPI klausytojai
  • psichologijos specialybės magistrai (ar turintys atitinkamą aukštąjį išsilavinimą)
  • psichologijos specialybės magistrantai
  • gydytojai rezidentai

Išklausę sesiją, laisvieji klausytojai gauna tai patvirtinantį pažymėjimą.

Laisvų klausytojų priėmimas į kiekvieną sesiją skelbiamas atskirai. Laisvi klausytojai priimami ne į visas sesijas, ribojamas laisvų klausytojų skaičius vienos sesijos metu

Galimybė laikyti baigiamąjį egzaminą

Laisvieji klausytojai gali laikyti baigiamąjį IP konsultavimo egzaminą ir gauti IP konsultavimo programos baigimo pažymėjimą, jei atitinka šiuos reikalavimus:

1. Surinkta ne mažiau nei 250 IPI sesijų valandų (iš kurių iki 40 akad. val. gali būti iš bazinio IP kurso).
2. Atlikta ne trumpesnė, nei 50 val. asmeninė terapija ar konsultavimasis.
3. Surinkta ne mažiau, nei 60 akad. val. gyvenimo stiliaus analizės grupėse arba dinaminėse grupėse.
4. Ne mažiau, nei 40 profesinės priežiūros valandų pas IP specialistus, iš kurių pusė (20 val.) gali būti surinkta lankantis profesinės priežiūros grupėse.
5. Papildomi seminarai: ne mažiau, nei 30 akad. val. (ne sesijų) IP seminarų.
6. Per pastaruosius metus (iki dokumentų pridavimo datos) surinkta ne mažiau nei 20 profesinės priežiūros valandų ir dalyvauta ne mažiau nei 20 ak. val. IP seminarų ar sesijų.
7. Galioja tie patys dokumentų ir darbo aprašymo kriterijai, kaip ir  IPI konsultavimo programos klausytojams.

Privaloma pagrindinė individualiosios psichologijos literatūra:

 Dreikurs Ferguson, E. Adlerio teorijos įvadas. Alytus, 2000
 Adleris, A. Apie nerviškąjį charakterį. // LIPD leidinys, 2001, Nr. 3, p. 2-5 arba ,,Psichologija. 8″, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, V., Mokslas, 1988.
 Adleris, A. Žmogaus pažinimas. – V., Vaga, 2003.
 Briedienė, E. Mano gyvenimo stilius. // ,,Psichologija Tau“, 1998, Nr. 6, p. 28-30.
 Dreikursas, R. Laimingi vaikai. – 2004.
 Walton, F. X. & Powers, R.L. Kaip susidraugauti su vaikais. Vadovėlis mokytojams, konsultantams, direktoriams ir tėvams. – 1999.
 Walton, F. X. Kaip užsitarnauti paauglių pasitikėjimą namuose ir mokykloje? Vadovas tėvams, mokytojams, konsultantams ir mokyklų administratoriams. – 1999.
 Snow , J. N., Kern, R. M. Mokytojai darbe, mokymasis iš patirties ir individualioji psichologija
 Harrison, R. Adlerio principų taikymas konsultuojant klientus, išgyvenusius seksualinę prievartą
 Roberts, L. C., Blanton P. W. Vieno vaiko šeimoje patyrimas