Apie institutą

Individualiosios psichologijos institutas (IPI) – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra padėti įvairių sričių specialistams pasiekti aukštesnius rezultatus savo darbinėje praktikoje ir didesnę pusiausvyrą asmeniniame gyvenime, perteikiant individualiosios psichologijos žinias ir metodus.

Ištrauka iš neformalaus švietimo įstatymo:

„Neformalusis suaugusiųjų švietimas – asmens  ir  visuomenės interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiajam  neišduodamas  valstybės  pripažįstamas   dokumentas, patvirtinantis  išsilavinimo,  tam tikros jo pakopos  ar  atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą.“

IPI misija – skleisti bei ugdyti demokratijos ir bendradarbiavimo kultūrą Lietuvoje.

Mokymas IPI apima teorinių žinių perteikimą bei praktinių įgūdžių formavimą. Daugiausiai dėmesio yra skiriama praktiniams užsiėmimams, tarp jų – savęs ir kitų žmonių pažinimo ir supratimo gilinimui, tolerancijos ir socialinio jausmo ugdymui bei konsultavimo įgūdžių formavimui.

Individualiosios psichologijos institutas remiasi Europos ir JAV A. Adlerio institutų patirtimi, neretai yra remiamas ir šių institutų, ir jų dėstytojų.

VšĮ Individualiosios psicholgijos institutas įstatai