IP psichoterapijos ir analizės programa

psichoterapeutai

Priėmimas Komponentai Apimtis Etapai Egzaminas Kainos Dėstytojai Kvalifikacija

Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programa

 

Adlerio individualiosios psichologijos teorija grindžiami psichoterapijos ir analizės mokymai Lietuvoje vyksta nuo 2005 metų. Pirmąją Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės grupę Vilniuje rengė Vokietijos Individualiosios psichologijos institutų dėstytojai, supervizoriai ir analitikai. Vokiškai kalbančiose šalyse (Vokietija, Austrija, Šveicarija) A. Adlerio individualiosios psichologijos teorija yra nuo seno įsitvirtinusi ir sveikatos sistemoje pripažinta kaip psichoanalitinės krypties psichoterapeutų rengimo mokykla.

Antroji grupė IPPA programoje mokslus pradėjo 2016 metais ir tęsia iki šiol (baigiamasis etapas).

Trečiosios grupės studijų pradžia – 2022 m. vasario 18 d.
Grupė pilna, dokumentų priėmimas baigtas.

Čia pristatoma programa yra paruošta remiantis Vokietijos Individualiosios psichologijos institutų programomis ir bendradarbiaujant su jais. Programos vykdyme dalyvauja kviestiniai Lietuvos bei Vokietijos lektoriai ir mūsų instituto absolventai. 

IP psichoterapijos ir analizės mokymas IP institute suteikia klausytojams išsamias giluminės  teorines bei praktines žinias, parengia juos dirbti psichoterapijos praktikoje diagnozuojant ir gydant psichikos ir psichosomatinius sutrikimus.

Programa orientuota į praktinį darbą ir yra labai intensyvi tiek užimtumo, tiek ir emocine prasme. Derinamas mokymasis grupėje bei individualus darbas. Didelis dėmesys skiriamas praktinio darbo įgūdžių formavimui bei psichodinaminio-analitinio mąstymo lavinimui. Mokymosi metu dalyvis pradeda dirbti su realiais pacientais ir mokosi suprasti bei aprašyti sutrikimo psichodinamiką. Klausytojas turi gebėti savarankiškai taip organizuoti savo laiką tarp sesijų, kad spėtų įgyvendinti itin svarbią mokymosi dalį, vykstančią ne sesijų metu. 

 

Priėmimo į IPPA reikalavimai ir sąlygos

Kandidatais į IP psichoterapijos ir analizės podiplominių studijų programas gali tapti asmenys, turintys:

 1. Universitetinį medicinos gydytojo išsilavinimą;
 2. Universitetinį psichologo išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsnis ar universiteto baigimo diplomas);
 3. Universitetinį socialinio darbuotojo išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsniai).

Kandidatų profesijų sąrašas gali keistis, nes bus derinamas su šiuo metu ruošiamu Psichoterapeuto statuso įstatymu.

Visi kandidatai privalo gebėti savarankiškai skaityti psichologinę literatūrą anglų arba vokiečių kalbomis.

Ketinančius mokytis kviečiame siųsti skenuotus dokumentus el. adresu info@ipi.lt .

 Laukiame šių dokumentų:

 1. Laisvos formos priėmimo prašymas, parodantis Jūsų motyvaciją mokytis šioje programoje.
 2. Universiteto baigimo diplomas arba bakalauro ir magistro laipsnio diplomas.
 3. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 4. Gyvenimo aprašymas – CV.
 5. Trumpa autobiografija (2-4 psl.), laisva forma.
 6. Nuotrauka.

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie programą, dokumentų pridavimo ar priėmimo tvarką šiuo adresu:  info@ipi.lt .

Kiekvienas kandidatas dalyvaus dviejuose individualiuose pokalbiuose su mokytojais -analitikais (jų sąrašas bus pateiktas priėmus dokumentus ir kandidatas pats tarsis dėl atrankinių pokalbių laiko), po kurių bus priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas dėl kandidato (-ės) tinkamumo mokytis. Pokalbio mokestis 50 eurų,  trukmė – iki 1,5 valandos.  Galutinį sprendimą dėl priėmimo į studijas kandidatai gauna po Mokymo komiteto posėdžio. 

Neigiami atsakymai nekomentuojami, taip pat nepriimamos pretenzijos, susijusios su šiuo sprendimu.

 

Pagrindiniai IP psichoterapijos ir analizės mokymo komponentai

 • Psichoterapeutų rengimas Institute remiasi nuostata, jog psichodinaminė ir analitinė psichoterapija iš psichoterapeuto reikalauja įžvalgaus savo vidinės psichodinamikos bei problemų suvokimo. Tik įvaldęs savirefleksiją psichoterapeutas gali jautriai suprasti ir reaguoti į kito žmogaus problemas, todėl savęs pažinimas grupinėje ir asmeninėje mokomojoje analizėje yra šios mokymo programos branduolys. Grupinę bei asmeninę analizę atlieka IP ar kitų giluminių krypčių analitikai, esantys Lietuvos Psichoterapijos asociacijos Psichoterapeutų sąvade (http://psichoterapijosasociacija.lt/psichoterapeutu-savadas/). Grupių analitikus parenka institutas, o asmeninius analitikus dalyviai pasirenka patys.  Ši mokymo dalis vyksta laikantis konfidencialumo principo.
 • Ypatingai svarbus praktinio mokymo komponentas – atidi ir nuosekli klausytojo klinikinio darbo su pacientais profesinė priežiūra – supervizija, kurią atlieka pripažinti IP supervizoriai.
 • Kūdikių stebėjimas ir aptarimai – tai praktinio mokymosi elementas, teikiantis emocinį patyrimą, padedantį reflektuoti savo ankstyvąsias asmenines patirtis,  bei praturtinantis supratimą apie ankstyvąją raidą. Klausytojas kartą per dvi savaites 1 val. stebi kūdikį natūralioje aplinkoje, šią patirtį vėliau aptaria sesijos metu. 
 • Teorijos mokymas remiasi nuostata, jog profesionalus IP psichoterapeutas ir/ar analitikas turi plačias bei išsamias pagrindinių psichoanalitinių teorijų žinias apie žmogaus raidą, psichikos bei psichosomatinius sutrikimus bei apie psichoterapinio gydymo procesą ir geba kritiškai bei analitiškai šias žinias vertinti.

Kiti komponentai:

 • Savarankiškas darbas būtinas viso mokymosi metu. Jis apima literatūros skaitymą, psichoterapijos atvejų aprašymą, intervizijų grupės kūrimą ir bendradarbiavimą joje, baigiamojo darbo rašymą.
 • Žinių patikrinimų tikslas – įtvirtinti žinias, skatinti analitinį mąstymą bei savo psichoterapinio darbo refleksiją. Viso mokymosi metu numatomi du tarpiniai ir vienas baigiamasis egzaminai (žr. Mokymosi etapai).

Visam mokymo ir mokymosi procesui galioja IP psichoterapeutų etikos gairės.

 

IPPA mokymo programos apimtis

IPPA mokymo programos trukmė – ne mažiau penkerių metų. Pradžioje vyksta intensyvus teorijos mokymasis ir savęs pažinimas grupėje, vėliau teorija vis daugiau siejama su praktiniu mokymu, įgūdžių lavinimu, vyksta ilgalaikė asmeninė analizė, praktinio psichoterapijos darbo supervizijos, atvejų aprašymai; paskutinis etapas skiriamas baigiamojo darbo rašymui ir pasirengimui baigiamajam egzaminui. Mokymosi trukmė gali būti ir ilgesnė, priklausomai nuo klausytojo asmeninės ir profesinės brandos tempo.

Programą sudaro 30 sesijų, kurių kiekviena trunka 24 ak. val. ir vyksta mišriu formatu:
paskaitų video įrašai,
nuotoliniai literatūros seminarai ir referatų pristatymai,
savęs pažinimas grupėje (88 val.),
gyvos paskaitos,
kūdikių stebėjimo aptarimai,
kazuistiniai – techniniai seminarai.

Didesnė dalis praktinių bei teorinių užsiėmimų vyks gyvai Vilniuje (ne mažiau 70 proc.), jei tam netrukdys pandeminė situacija. 

Mokymosi kursas skaitysis užskaitytas tik tuomet, jei programos klausytojas bus lankęs ne mažiau kaip 80 proc. visų sesijų.

Į sesijų laiką neįeina:

praktinis mokymas,

grupinės supervizijos,

asmeninė mokomoji analizė (2 kartai per savaitę, iš viso ne mažiau kaip 250 val.), 

kūdikių stebėjimas, 

psichodinaminės diagnostikos atvejų  aprašymai (2-me etape: iš viso 10 atvejų, 2 iš jų patvirtinti dviejų supervizorių),

darbas intervizijų grupėse.

Šioms veikloms privalomas 100 % reikalavimų išpildymas (išskyrus grupines supervizijas ir intervizijas. Jų išpildymas – ne mažiau kaip 80 proc.)

IP psichoterapijos ir analizės programos etapai

Institutas pasilieka teisę keisti mokymo formatą (iki 30 proc.), kai tai būtina mokymo kokybei.  

I-ojo etapo turinys: įvadinės ir bendrosios teorinės paskaitos, kūdikių stebėjimas, literatūros studijos ir savęs pažinimas grupėje. 

Pirmojo etapo mokymo struktūra (1-12 sesijos 2022-2023)

A. Adlerio skaitiniai

Online 2 ak. val.

Pirmą mėn. pirmadienį  Skaitinius parenka vedančioji
Video įrašas, teorinė paskaita sesijos tema 2 ak. val. Pirmą mėn. trečiadienį išeina į eterį IPI Sesijos dėstytoja
Savaitgalis gyvai:

Teorinis – praktinis seminaras sesijos tema 4 ak. val.

Kūdikių stebėjimo aptarimas 4 ak. val.

Savęs pažinimo grupės: 3 mažosios – 6 ak. val., 2 didžiosios grupės – 2 ak. val. 

Penktadienį-šeštadienį kartą per mėn. Sesijos dėstytoja, grupių vedantieji,

kūdikių stebėjimo vedančiosios

2 referatai sesijos tema 

Online 4 ak. val.

Paskutinį mėn. trečiadienį Straipsnius parenka dėstytoja mėnesio pradžioje
Pirmas tarpinis teorijos egzaminas Raštu

 

Etapas baigiamas pirmuoju tarpiniu egzaminu, kurį sudaro teorinis testas ir pokalbis.

II-ojo etapo turinys: specializuoti-pagilinti seminarai apie psichopatologiją ir psichoterapiją bei techniniai-kazuistiniai seminarai, grupinės supervizijos; pagilintos/kritinės literatūros studijos; asmeninės supervizijos, atvejų aprašymai; dalyvavimas intervizijų grupėse; asmeninė analizė (du kartai per savaitę).

Antrojo etapo struktūra (13-25 sesijos 2023-2024)

IP ir kt. skaitiniai

Online 4 ak. val.

Pirmą mėn. pirmadienį  Skaitinius parenka vedančioji
Video įrašas, teorinė paskaita sesijos tema 2 ak. val. Pirmą mėn. trečiadienį išeina į eterį  Sesijos dėstytoja
Savaitgalis gyvai:

Teorinis – praktinis seminaras sesijos tema 10 ak. val. 

Kazuistiniai techniniai seminarai 4 ak. val.

Penktadienį-šeštadienį kartą per mėn. Sesijos dėstytoja

Supervizorė

2 referatai sesijos tema 

Online 4 ak. val.

Paskutinį mėn. trečiadienį Straipsnius referatams parenka dėstytoja mėnesio pradžioje
Mokomoji asmeninė analizė 

Intervizijos grupėje (ne mažiau 20 ak. val.)

Supervizijos grupėje ir indidvidualiai

Ne sesijų metu Pasirenkama iš rekomenduoto sąrašo
Antras tarpinis praktinis egzaminas Žodžiu, aprašius 10 atv. 2 IPI egzaminuotojai

 

II-asis etapas baigiamas antruoju tarpiniu egzaminu, kurio metu kandidatas gina savo aprašytą psichoterapijos atvejį.

Tarpinį egzaminą gali laikyti tik tie kandidatai, kurie pateikę supervizorių parašais patvirtintų ne mažiau 5 psichodinaminės diagnostikos atvejų aprašų (iš viso jų iki baigiamojo egzamino reikės parašyti 10), iš kurių du patvirtinti dviejų supervizorių.

III-ojo etapo turinys: specializuoti-pagilinti seminarai apie psichoterapijos technikas; kritinės literatūros studijos; techniniai-kazuistiniai seminarai, grupinės supervizijos; intervizijos; atvejų aprašymai,  asmeninės supervizijos; asmeninė analizė (du kartai savaitėje).

Trečiojo etapo struktūra (26-30 sesijos 2024-2025)

IP ir kt. skaitiniai

Online 4 ak. val.

Pirmą mėn. pirmadienį  Skaitinius parenka vedančioji
Video įrašas, teorinė paskaita sesijos tema 2 ak. val. Pirmą mėn. trečiadienį išeina į eterį Sesijos dėstytoja
Savaitgalis gyvai:

Teorinis – praktinis seminaras sesijos tema 10 ak. val. 

Kazuistiniai techniniai seminarai 4 ak. val.

Penktadienį-šeštadienį kartą per mėn. Sesijos dėstytoja

Supervizorė

2 referatai sesijos tema 

Online 4 ak. val.

Paskutinį mėn. trečiadienį Straipsnius parenka dėstytoja mėnesio pradžioje
Mokomoji asmeninė terapija

Individualios ir grupinės supervizijos 

Intervizijos grupėje

Ne sesijų metu Pasirinktinai iš rekomenduojamo sąrašo
Baigiamasis egzaminas Parašius, paskiriamas laikas

 

Etapas baigiamas baigiamuoju egzaminu – rašto darbu apie psichoterapinį atvejį.

 

Baigiamasis IP psichoterapijos ir analizės programos egzaminas

Bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatas, norintis laikyti baigiamąjį egzaminą:

 • dalyvavimas visuose teoriniuose ir praktiniuose seminaruose (30 sesijų) – ne mažiau 80%;
 • asmeninė analizė ne mažiau 250 valandų;
 • surinkta ne mažiau 100 val. individualių supervizijų;
 • surinkta supervizuojamo darbo su pacientais ne mažiau 400 val.; 
 • parengtų teorinių referatų skaičius ne mažiau 4;
 • nuolatinis dalyvavimas intervizijų grupėje;
 • pateikti 10 psichodinaminės diagnostikos atvejų aprašai, iš kurių du patvirtinti dviejų supervizorių;
 • Išlaikyti du tarpiniai egzaminai.

Dalyvis yra pats atsakingas surinkti visus dalyvavimą liudijančius dokumentus (į baigimo pažymėjimą bus įtraukiamos realiai atliktos valandos, todėl absolventų galutinis mokymosi valandų kiekis individualiai skirsis).

Egzaminui aprašomas ir pristatomas psichodinaminės ar analitinės psichoterapijos atvejis turi būti nuo psichoterapijos pradžios lydimas profesinės priežiūros, t. y. kas 4-6 susitikimai su pacientu atvejis aptariamas supervizijose.

 Darbo rašymo bėgyje klausytojas gali pagal savo poreikį supervizuotis individualiai arba grupėje pas IPI pripažintus supervizorius. Parašytas darbas teikiamas MK, skiriami du recenzentai ir jų recenzijos aptariamos MK posėdyje. Tada siūloma darbą taisyti, rašyti iš naujo arba skiriama egzamino data.

IP administracija dviejų mėnesių bėgyje organizuoja egzaminą. Klausytoją egzaminuoja IP mokytojai-analitikai ir supervizoriai. Egzamine žodžiu aptariami baigiamojo darbo turinio ir teoriniai aspektai, atsižvelgiant į psichodinamiką, perkėlimą ir kontraperkėlimą.

IPPA programos dalyviai gali pasirinkti, kokį baigiamąjį egzaminą laikys:

Analitinės psichoterapijos egzaminas

Praktikos reikalavimas: supervizuota mažiausiai 400 darbo su pacientais valandų, iš kurių buvo bent dvi tęstinės (viena ne mažiau 100 val. trukmės) analitinės suaugusiųjų psichoterapijos.

Baigiamajam egzaminui, kuris vyksta žodžiu (60 min.) paruošiamas ir pristatomas egzamino darbas: 20-25 psl. – vienos analitinės psichoterapijos eigos aprašymas.

Psichodinaminės psichoterapijos egzaminas

Praktikos reikalavimas: supervizuota mažiausiai 400 darbo su pacientais valandų, iš kurio buvo bent keturios tęstinės suaugusiųjų psichodinaminės psichoterapijos: dvi mažiausiai po 50 val. trukmės ir dvi mažiausiai po 25 val. trukmės.  

Baigiamajam egzaminui, kuris vyksta žodžiu (60 min.) paruošiamas ir pristatomas egzamino darbas: 10-15 psl. – vienos psichodinaminės psichoterapijos eigos aprašymas.

 

Studijų kaina

Bendra studijų kaina penkeriems metams yra 5100 eurų, vienos sesijos kaina – 170 eurų. Mokėjimai atliekami iš anksto. Galima mokėti dalimis, prieš kiekvieną sesiją.

Mokėjimas už asmeninę analizę ir supervizijas (ne sesijų metu) neįeina į nurodytą studijų kainą. 

 

IP psichoterapijos ir analizės programos dėstytojai

Dr. Albina Kepalaitė
Aušra Trimonytė
Dalius Klimavičius
Dr. Danguolė Čekuolienė
Erika Kern
Edita Heister
Eglė Zubienė
Lina Klimavičienė
Nijolė Sturlienė
Dr. Rasa Bieliauskaitė
Dr. Rasa Barkauskienė
Renata Zimavičienė
Regina Milašauskienė
Rūta Gaubienė
Skaistė Lasienė
Viktoras Šapurovas
Taida Tiriūnė

 

Antrame ir trečiame programos etape dėstyti bus kviečiami ir Vokietijos IP draugijos pripažinti mokytojai-analitikai.

 

.

Apie psichoterapeuto kvalifikaciją

IP psichoterapijos ir analizės programa patvirtinta, o dėstytojai parengti ir sertifikuoti Miuncheno A. Adlerio instituto psichoterapijos ir analizės mokymo programos tarybos. IP psichoterapijos ir analizės programos reikalavimai formuluoti remiantis Vokietijos analitikams keliamais reikavimais. Šie reikalavimai – vieni aukščiausių reikalavimų Europoje ir ne tik.

Individualiosios psichologijos institutas, kartu su kitomis psichoterapeutus atstovaujančiomis organizacijomis, aktyviai dalyvauja Lietuvos psichoterapeutų licencijavimo ir kvalifikacijos suteikimo įstatyminės bazės rengimo procese.

Šiuo metu Lietuvoje psichoterapeuto kvalifikacijos nėra, kaip ir nėra išduodamos psichoterapeuto licencijos.

Visos šiuo metu Lietuvoje veikiančios psichoterapeutus rengiančios programos turi tą patį juridinį statusą ir tiek pat juridinės galios. Visos jos, nepriklausomai, ar yra įsteigtos prie institucijų ar savarankiškos – yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos;  ir visos, neišskirtinai nei vienos, gali išduoti tik pažymėjimus apie išklausytus kursus ir atliktus praktikos darbus.

Psichoterapeutų kvalifikacijos suteikimą, licencijavimą ir įstatymus bei kitus norminius aktus rengianti psichoterapeutus atstovaujanti (17 organizacijų) iniciatyvinė grupė preliminariai yra sutarusi, kad apibrėžiant psichoterapeutų kvalifikaciją bus remiamasi Europos Psichoterapijos Asociacijos keliamais reikalavimais psichoterapeuto kvalifikacijai. Kvalifikacijos reikalavimai nėra teisiškai patvirtinti, tad dar gali keistis (gali būti mažesni).

Individualios psichologijos instituto psichoterapijos ir analizės programa visus šiuos reikalavimus išpildo ir daugumą jų viršija.

Preliminarūs reikalavimai psichoterapeuto kvalifikacijai:

1. Turi gydytojo, psichologijos, socialinio darbo, slaugos magistro diplomą (ar jį atitinkantį aukštojo mokslo diplomą);
2. Turėjo ne mažiau nei 250 asmeninės mokomosios psichoterapijos;
3. Yra atlikęs ne mažiau nei dviejų metų trukmės, bent 400 val supervizuotą psichoterapinę praktiką, kurios metu surinko ne mažiau nei 100 supervizijų, iš kurių bent 50 val sudaro individualios supervizijos
4. Baigė ne trumpesnę nei 4 metų pagilintą specializuotą psichoterapijos mokymo programą
4. 1.socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir kitų, nei klinikinės, sveikatos ar medicinos specializacijų psichologai bei kitos, nei gydytojo psichiatro specializacijos medicinos gydytojai,     prieš pradėdami mokytis specializuotoje psichoterapijos mokymo programoje, privalo baigti išlyginamąją psichoterapijos programą.
5. Yra išlaikę psichoterapijos egzaminą
6. Neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti psichoterapeuto pareigų;
7. Yra nepriekaištingos reputacijos;
8. Moka valstybinę kalbą.