IPI istorija

Individualiosios psichologijos institutas Lietuvoje įkurtas 2000 m. vasario mėn. 2000 m. IP konsultantų mokymo programa patvirtinta Lietuvos Psichologų Sąjungoje. 2000 m. priimta ir IP konsultantų mokymo programoje pradėta mokyti pirmoji IPI klausytojų grupė. 2003 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos IP institutu. 2004 m. sukuriama IP psichoterapijos ir analizės programa, turinti dvi kryptis: suaugusiųjų IP psichoterapija ir analizė bei vaikų ir paauglių IP psichoterapija ir analizė. 2005 m. mokytis pradeda pirmoji IP psichoterapijos ir analizės grupė (vaikų ir paauglių bei suaugusiųjų IP psichoterapijos ir analizės pogrupiai). 2008 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Miuncheno A. Adlerio institutu. 2008 m. rugpjūčio mėn. Vilniuje įvyksta IP instituto, kartu su LIPD, organizuotas tarptautinis, 24-asis individualiosios psichologijos kongresas „Agresyvumas ir švelnumas: mūsų laikų iššūkis”. 2008 m. gruodžio mėn. IP konsultantų mokymo programa padalinta į dvi programas: bazinį IP kursą ir IP konsultavimo programą. 2009 m. vasario mėn. pagal atnaujintą bazinio IP kurso programą, mokslus pradėjo 9-oji IPI klausytojų grupė. 2009 m. spalio mėn. 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu. 2009 m. gruodžio 22 d. institutas įtrauktas į švietimo ir mokslo institucijų registrą (AIKOS).

Eglė Zubienė. Adlerietiškos psichologijos vystymosi istorija Lietuvoje   IPI istorija steigėjos akimis