GPM parama

2021 metais gavome 495,32 Eur, 2020 m. – 754,39 Eur. 2019 m. – 493,67 Eur. 2018 m. – 466,81 Eur.

Visos šios lėšos panaudojamos užsienio dėstytojų vizitams apmokėti bei A. Adlerio knygų leidybai (konkrečiai – vertimams).

 

Kviečiame skirti GPM dalį IP institutui

Užpildykite ir pateikite prašymą elektroniniu būdu:

El. deklaravimo sistema (VMI EDS)

Prašymą už praėjusius metus pateikite iki VMI nustatyto gyventojų mokesčių deklaravimo termino pabaigos. Daugiau informacijos apie prašymo formos pildymą: vmi.lt.