Stovyklos taisyklės

Stovyklos dalyviai įsipareigoja:

1. Nedelsiant pranešti organizaciniam komitetui apie negalėjimą dalyvauti stovykloje, jei buvote užregistruotas, tačiau dalyvauti negalėsite.

2. Laikytis stovyklos programos ir į užsiėmimus atvykti laiku.

3. Aktyviai dalyvauti užsiėmimuose ir prisidėti prie jų paruošimo vedantiesiems paprašius.

4. Laikytis konfidencialumo principo tiek stovyklos metu, tiek ir už jos ribų. Tik savo asmenine patirtimi ir įžvalgomis dalintis su kitais asmenimis.

5. Gerbti dalyvių individualumą ir priimti visus jų jausmus, idėjas, norus ir prioritetus.

6. Užsiėmimų metu laikytis grupės vedančiųjų nustatytų taisyklių.

7. Prisidėti prie stovyklos organizavimo savanorišku darbu ir iniciatyva.

8. Laikytis tylos poilsio metu nuo 24 val. iki 7 val.

9. Išvykstant iš stovyklos iki uždarymo, perspėti organizacinį komitetą.