VI žiemos stovykla

2015 metų sausio 17-18 dienomis įvyko žiemos stovykla:

“Kūnas Adlerio teorijoje: ką sakome, kai tylime?”

Tai – šeštoji stovykla, kuri tęsia pradėtą gražią tradiciją.

Stovyklos tikslas – IP bendruomenės sutelktumo didinimas. Pagrindinė idėja – Adlerietiškų principų taikymas formuojant ir stiprinant instituto bendruomenę.
Žiemos stovykla išsiskiria savo unikaliu formatu, kur priimančioje ir atpalaiduojančioje atmosferoje gvildenami išties gilūs A. Adlerio teorijos aspektai ir principai.

Visa stovykla dirba vienu tempu ir pagal vieną programą, vienoje didelėje grupėje arba mažesnėse grupėse, aptariant patyrimą didžiojoje grupėje. Stovyklos metodų sąraše: žaidimai ir patyriminės užduotys, diskusijos, meditacijos, teksto analizė, filmo analizė. Visa tai apjungia A. Adlerio idėjų šviesa. Užsiėmimus veda stovyklos organizatoriai ir savanoriai.