Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams

 

 

Aprašymas Programa Apimtis|Kaina Sesijų datos Dalyvių atsiliepimai

TĖVŲ KONSULTAVIMO PROGRAMA ĮVAIRIEMS SPECIALISTAMS

Renkame naują Tėvų konsultavimo programos įvairiems specialistams grupę ir skelbiame numatomas sesijų datas 2021-2022 m.m.

REGISTRACIJA. https://forms.gle/ve1oXpa4Aafk8UNj8

Programos koordinatorė – Sigita Leonavičiūtė el. p.: sigita.leonaviciute@ipi.lt

Už visą programą dalyviai gaus profesinio tobulinimosi pažymėjimą.

Pedagogams apmokėjimas galimas iš mokinio krepšelio lėšų (pavedimu arba grynais).

 

VšĮ Individualiosios psichologijos institutas (IPI)

www.ipi.lt

Pamėnkalnio g. 19-8, LT-01114 Vilnius

Neformalus suaugusiųjų švietimas nuo 2000 m. Įtrauktas į švietimo ir mokslo institucijų registrą (AIKOS), bendradarbiauja su VU Filosofijos fakultetu, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Mokyklų tobulinimo centru, Miuncheno Alfredo Adlerio institutu (Vokietija).


mtclogoIPl

TĖVŲ KONSULTAVIMO PROGRAMA ĮVAIRIEMS SPECIALISTAMS

 

Programa skirta visiems, dirbantiems su vaikais ir/ar jų tėvais – mokytojams, švietimo įstaigų administracijos darbuotojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams darbuotojams, būrelių vadovams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, slaugytojams, bendrosios praktikos gydytojams.

Tėvų konsultavimo programos tikslas – suteikti specialistams daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, kaip bendrauti padrąsinančiai, kaip išlaikyti pozityvią nuostatą savęs ir kitų atžvilgiu, kaip apsaugoti save ir neišsieikvoti bei nenuleisti rankų. Dalyviai – programos bendraautoriai ir naudos gavėjai. Grupėje kartu analizuojamos konkrečios dalyvių situacijos ir galimi sprendimai remiantis ne tik teorinėmis, bet ir įgytomis praktinėmis žiniomis.

Ši programa taip pat suteikia galimybę įgyti A. Adlerio teorija pagrįstos tėvystės įgūdžių ugdymo programos „Tėvų grupė“ vadovo kompetencijas.

Kuo Jums gali būti naudinga mūsų programa?

  • Išmoksite išgirsti daugiau iš to, ką sako tėvai, ir kalbėtis su jais taip, kad jie įsiklausytų.
  • Padėsite tėvams labiau suprasti, kas vyksta su vaikais šeimoje ir už jos ribų, kad gebėtų skatinti savo vaikus keisti elgesį.
  • Išmoksite padrąsinti save ir kitus.
  • Įgusite apsaugoti save.
  • Suprasti savo gyvenimo stilių bei bendravimo ypatumus.

 

2018 m. balandžio mėnesį mokslus baigė jau ketvirtoji  šios programos dalyvių laida. Džiaugiamės teigiamais atsiliepimais ir kritinėmis pastabomis, kurios leidžia mums toliau tobulėti (dalyvių atsiliepimai).

 

Programos apimtis ir kaina

Programa skirta visiems, dirbantiems su vaikais ir/ar jų tėvais – mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams darbuotojams, būrelių vadovams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, slaugytojams, bendrosios praktikos gydytojams.

Tėvų konsultavimo programos tikslas – suteikti specialistams daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, kaip bendrauti padrąsinančiai, kaip išlaikyti pozityvią nuostatą savęs ir kitų atžvilgiu, kaip apsaugoti save ir neišsieikvoti bei nenuleisti rankų. Dalyviai – programos bendraautoriai ir naudos gavėjai. Grupėje kartu analizuojamos konkrečios dalyvių situacijos ir galimi sprendimai remiantis ne tik teorinėmis, bet ir įgytomis praktinėmis žiniomis.

Ši programa taip pat suteikia galimybę įgyti A. Adlerio teorija pagrįstos tėvystės įgūdžių ugdymo programos „Tėvų grupė“ vadovo kompetencijas. 

Kuo Jums gali būti naudinga mūsų programa?

  • Išmoksite išgirsti daugiau iš to, ką sako tėvai, ir kalbėtis su jais taip, kad jie įsiklausytų.
  • Padėsite tėvams labiau suprasti, kas vyksta su vaikais šeimoje ir už jos ribų, kad gebėtų skatinti savo vaikus keisti elgesį.
  • Išmoksite padrąsinti save ir kitus.
  • Įgusite apsaugoti save.
  • Suprasti savo gyvenimo stilių bei bendravimo ypatumus.

 

Programos apimtis ir kaina

Dalyvių skaičius grupėje – 9-12 žmonių.

6 sesijos po 14 akad. val. kartą per mėnesį. Visa programa – 84 akad. val.

Papildoma (atvira ir kitų IPI programų dalyviams) 7 sesija skirta tėvystės įgūdžių programos „Tėvų grupė“ vadovo kompetencijoms įgyti. 

 

Papildoma (atvira ir kitų IPI programų dalyviams) 8 sesija skirta suteikti pagrindus (teorinius ir praktinius) vesti vaikų grupes, kuriose ugdomos vaikų bei paauglių socialinės ir emocinės kompetencijos. Šis mokymas parengtas vadovaujantis Individualiosios psichologijos požiūriu į vaiką, jo poreikius, netinkamą elgesį ir vidinių/asmeninių kompetencijų ugdymo kryptis. Teorinės bei praktinės žinios susistemintos ir patikrintos vedant socialinių įgūdžių pamokas mokykloje „Pažinimo medis“

 

Užsiėmimai vyks penktadieniais 13.00–18.10 val., šeštadieniais 9.00–16.40 val. IPI patalpose (Pamėnkalnio g. 19-8, Vilnius) arba MTC patalpose (Mokytojų namuose, II-ame aukšte).

Vienos sesijos mokestis – 140 Eur, mokant už visą programą iš karto (be papildomų sesijų), kaina – 800 Eur.

Pedagogams apmokėjimas galimas iš mokinio krepšelio lėšų.

Už visą programą dalyviai gaus bendrą MTC ir IPI profesinio tobulinimosi pažymėjimą. 

 

Programos struktūra ir numatomos sesijų datos

Programa sudaryta taip, kad klausytojai įgytų kuo daugiau praktinių žinių ir patyrimo padrąsinančioje kolegų aplinkoje. Todėl svarbu, kad grupėje būtų sukurta tinkama atmosfera.

Namų darbai bei jų analizė yra reikšminga mokymosi proceso dalis. Taip siekiama kuo labiau atliepti dalyvių poreikius ir padėti spręsti konkrečias situacijas.

Namų darbai skiriami remiantis nuoseklia logika: nuo skaitymo ir teorinių žinių supratimo pereinama prie konkrečių situacijų stebėjimo ir įžvalgų, o tuomet – prie veiksmų, žinių praktinio taikymo ir grįžtamojo ryšio analizės.

1 sesija. „Sūpuoklės“ principas. Spalio 15-16 d.

Spalio 15 d.
13:00-13:45 Programos pristatymas.  Gabija/Sigita
13:45-14:30 Alfredas Adleris ir jo asmenybės samprata Gabija
20 min. kavos pertrauka
14:50-16:20 Grupės sutelktumo praktikumas (pristatyti viena kitą) Gabija
20 min. kavos pertrauka
16:40-18:10 Menkavertiškumo jausmas ir jo įveikos formavimasis. Judėjimas iš minuso į pliusą. Gabija
Spalio 16 d.
9:00-10:30 Menkavertiškumo jausmas ir jo įveikos formavimasis. Judėjimas iš minuso į pliusą. Gabija
20 min. kavos pertrauka
10:50 – 12:20 Menkavertiškumo jausmas ir jo įveikos formavimasis. Judėjimas iš minuso į pliusą. Gabija
1,10 min pietų pertrauka
13:30-14:50 Žmogaus raidos apžvaga – kas nauja požiūriuose į raidą? Rasa B.
20 min. kavos pertrauka
15:10-16:40 Žmogaus raidos apžvaga – kas nauja požiūriuose į raidą?

Maždaug 10-15 min prieš pabaigą – apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys apie pirmąją sesiją. Namų darbų uždavimas.

Rasa B.
Namų darbai Skaitiniai – R. Dreikurs „Laimingi vaikai“ / A. Adler „Žmogaus pažinimas“.

Užduoda Gabija. Dreikurso knyga privaloma. Adlerio – rekomenduojama. 

 

2 sesija. Šeima pro padidinamąjį stiklą. Lapkričio 19 – 20  d.

 

Lapkričio 19 d.
13:00-14:30 Namų darbų aptarimas.  Gabija
20 min. kavos pertrauka
14:50-16:20 Namų darbų aptarimas. Gabija
20 min. kavos pertrauka
16:50-18:10 Šeimos struktūra (Teorija ir diskusija) Atmosfera šeimoje ir auklėjimo stiliai. Gabija
Lapkričio 20 d.
9:00-10:30 Gyvenimo stiliaus pažinimo praktikumas Rasa K. V.
20 min. kavos pertrauka
10:50-12:20 Gyvenimo stiliaus pažinimo praktikumas Rasa K. V.
1,10 min pietų pertrauka
13:30-14:50 Gyvenimo stiliaus pažinimo praktikumas Rasa K. V.
20 min. kavos pertrauka
15:10-16:40 Gyvenimo stiliaus pažinimo praktikumas 

Namų darbų uždavimas

Maždaug 10-15 min prieš pabaigą – apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys apie sesiją.

Rasa K. V.
Namų darbai Stebėjimas – pastebėti vieną vaiką, įžvalgos apie  šeimos konsteliaciją, atmosferą bei auklėjimo ypatumus. 

 

3 sesija. Ko galbūt nežinojote apie netinkamą vaikų elgesį. Gruodžio 10-11 d.

 

Gruodžio 10 d.
13:00-14:30 Namų darbų aptarimas. (Įžvalgos apie stebėto vaiko šeimos konsteliaciją, atmosferą bei auklėjimo ypatumus) Silva
20 min. kavos pertrauka
14:50-16:20 Namų darbų aptarimas. (Įžvalgos apie vieno stebėto vaiko šeimos konsteliaciją, atmosferą bei auklėjimo ypatumus) Silva
20 min. kavos pertrauka
16:40-18:10 Namų darbų aptarimas. (Įžvalgos apie vieno stebėto vaiko šeimos konsteliaciją, atmosferą bei auklėjimo ypatumus) Silva
Gruodžio 11 d.
9:00-10:30 Pagrindiniai vaiko poreikiai (4C).  Silva
20 min. kavos pertrauka
10:50-12:20 Netinkamo elgesio tikslai. Silva
1,10 val. pietų pertrauka
13:30-14:50 Netinkamo elgesio tikslai. Silva
20 min. kavos pertrauka
15:10-16:40 Padrąsinimas vs. Pagyrimai. Praktikumas padrąsinti save ir kitus. Silva
Namų darbai Atpažinimas – atpažinti vaikų netinkamo elgesio tikslus. Atsivežti veną atvejį, kuris bus aptartas grupėje. 

 

4 sesija. „Aš“ kalba = „Aš kalbu“? Kur riba? Sausio 14 -15 d.

 

Sausio  14 d.
13:00-14:30 Netinkamas elgesys ir loginės pasekmės (Teorija ir diskusija).  Gabija
20 min. kavos pertrauka
14:50-16:20 Namų darbų aptarimas. (Pristatyti įžvalgas apie vieno stebėto vaiko netinkamo elgesio tikslus) Gabija
20 min. kavos pertrauka
16:40-18:10 Namų darbų aptarimas. (Pristatyti įžvalgas apie vieno stebėto vaiko netinkamo elgesio tikslus)  Gabija
Sausio 15 d.
9:00-10:30 4 netinkami elgesio tikslai suaugusių konfliktuose. Gabija
20 min. kavos pertrauka
10:50-12:20 Ribos (Praktikumas ir teorija).  Gabija
1,10 val. pietų pertrauka
13:30-14:50 „Aš“ kalba Gabija
20 min. kavos pertrauka
15:10-16:40 Aktyvus klausymas (praktikumas).

Maždaug 10-15 min prieš pabaigą – apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys apie sesiją.

Gabija
Namų darbai Taikymas – korekcinis elgesys atpažinus netinkamą vaiko elgesį, pokalbis su vaiku/tėvais ir padrąsinimas. Atsivežti veną atvejį, kuris bus aptartas grupėje.

Pokalbis su savais vaikais kaip namų darbas galimas, tačiau grupėje reikės pristatyti pokalbį su kitų vaikais. 

 

5 sesija. „Sunkūs“ tėvai. Vasario 25-26 d.

 

vasario 25 d.
13:00-14:30 Namų darbų (situacijų) analizė ir aptarimas grupėje. (Padrąsinantis pokalbis su vaiku/tėvais. Kitas variantas – padrąsinančio laiško rašymas tėvams. Galimas rolinis konkrečios situacijos vaidinimas.) Silva
20 min. kavos pertrauka
14:50-16:20 Namų darbų (situacijų) analizė ir aptarimas grupėje. (Padrąsinantis pokalbis su vaiku/tėvais. Kitas variantas – padrąsinančio laiško rašymas tėvams. Galimas rolinis konkrečios situacijos vaidinimas.) Silva
20 min. kavos pertrauka
16:40-18:10 Namų darbų (situacijų) analizė ir aptarimas grupėje. (Padrąsinantis pokalbis su vaiku/tėvais. Kitas variantas – padrąsinančio laiško rašymas tėvams. Galimas rolinis konkrečios situacijos vaidinimas.) Silva
Vasario 26 d.
9:00-10:30 Kaip atpažinti „sunkius“ tėvus?  Rasa K. V.
20 min. kavos pertrauka
10:50-12:20 Kaip atpažinti „sunkius“ tėvus? Rasa K .V.
1,10 val. pietų pertrauka
12:15-14:30 Bendravimo su „sunkiais“ tėvais strategijos. Rasa K. V.
20 min. kavos pertrauka
15:10-16:40 Bendravimo su „sunkiais“ tėvais strategijos.

Maždaug 10-15 min prieš pabaigą – apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys apie sesiją.

Rasa K. V.
Namų darbai Taikymas – pokalbis su „sunkiais“ tėvais. Atsivežti vieną situaciją, kuri bus aptarta grupėje. 

 

6 sesija. Visa tiesa apie metodus, technikas ir drąsą. Kovo  18-19 d.

 

Kovo 18 d. 
13:00-14:30 Namų darbų aptarimas. (Pokalbis su „sunkiais“ tėvais) Silva
20 min. kavos pertrauka
14:50-16:20 Namų darbų aptarimas. (Pokalbis su „sunkiais“ tėvais) Silva
20 min. kavos pertrauka
16:40-18:10 Namų darbų aptarimas. (Pokalbis su „sunkiais“ tėvais) Silva
Kovo 19 d. 
9:00-10:30 Metodų ir technikų taikymo niuansai bei galimos nesėkmės. Silva
20 min. kavos pertrauka
10:50-12:20 Pagalbos šeimai (vaikui ir tėvams) organizavimo praktikumas Gabija
1,10 val. pietų pertrauka
13:30-14:50 „Mūsų pasaulis“ Gabija
15:10-16:40 Apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys apie visą programą. Gabija/Sigita

 

Dalyvių atsiliepimai

Tėvų konsultavimo kursai specialistams, pirmiausia, yra padrąsinimas ir efektyvių vaikų auklėjimo principų įtvirtinimas. Pagarbaus ir lygiaverčio santykio filosofija individualiosios psichologijos rėmuose man tapo aiškesnė ir praktiškai labai veiksminga. Gyvai vedami šių kursų užsiėmimai neprailgo. Įvairių sričių specialistų situacijų aptarimas, analizė ir kitos refleksijos padėjo praplėsti supratimą apie konsultacijas su tėvais. Ir, žinoma, užduotys apie save bei dėstytojų subtilios įžvalgos pažėrė gausybę apmąstymų ir sąmonės nušvitimų. Jų niekada nebūna per daug. Labai rekomenduoju jauniems specialistams, nes tai kursai, kurie stiprina pasitikėjimą savimi.

Giedrė

Labai džiaugiuosi, kad kurso lankytojos (dalyvės) buvo iš skirtingų veiklos sričių (psichologės, pedagogės, neformalaus ugdymo profesionalės, konsultacinio verslo atstovės), nes būtent tai leido į analizuojamas situacijas pažvelgti įvairiais požiūriais.  Mūsų pačių aptarimams pateikiamos situacijos buvo labai skirtingos. Taigi, asmeniškai man tai labai stipriai praplėtė matymą, kokių situacijų gyvenime būna, kaip skirtingai jose veikia žmonės ir kad jie visi turi savas priežastis, o svarbiausia, dažniausiai veikia turėdami pačius geriausius ketinimus.

Mokydamasi šiame kurse labai “paaugau”. Po kiekvienos sesijos turėjau ką pagalvoti ir ką koreguoti savo pačios gyvenime, savo santykiuose su artimaisiais, draugais, apskritai su žmonėmis. Kai labiau supranti save, gali lengviau suprasti kitus. Gyvenime mažiau pykčio, nesusipratimų, daugiau įsiklausimo į kitus. Sakyčiau, kad kurso metu tobulinamas įgūdis tiksliai ir aiškiai verbalizuoti tai, kaip jautiesi pats, verbalizuoti kito žmogaus jausmą. Mano manymu šito itin trūksta daugumai žmonių – sugebėti įvardinti kaip jautiesi konkrečioje situacijoje neapsiribojant žodeliais “gerai” arba “blogai”, pasirodo, gali būti iššūkis.

Mokymosi forma, tempas man labai tiko. Pusantros dienos per mėnesį buvo labai tinkama, kai mokslus turi derinti su darbais ir su užduodamais namų darbais. Visi lektoriai savų sričių profesionalai.

Jūratė Antanaitytė-Voldemarienė, kurso dalyvė

Šį atsiliepimą rašau, praėjus metams po mano dalyvavimo Tėvų konsultavimo programoje įvairiems specialistams pradžios. Vertinu šią programą kaip man buvusią labai naudingą tiek profesine, tiek asmenine prasme. Atėjau į ją, jau turėdama nemenką praktinio darbo su vaikais ir jų tėvais psichikos sveikatos centre bei savo pačios motinystės patirtį, taip pat su savo patirčių bagažu atėjo ir kiti mūsų grupės dalyviai. Manau, kad praturtinome vienas kitą savo įžvalgomis ir užbaigėme programą su bendrystės ir prisidėjimo jausmu, sustiprėjusia drąsa dirbti ir klysti, nenuleisti rankų ir kartu tausoti save. Šioje programoje puikiai dera A. Adlerio Individualiosios psichologijos teorija ir praktika: teorinės paskaitos ir į patyrimą orientuoti užsiėmimai, mokymų turinys ir jų forma – viskas atspindi pagrindinius šios teorijos principus: tikslingumą, bendrystę, lygiavertiškumą, holizmą, kūrybingumą ir meistriškumo siekimą. Su šios programos dėstytojų ir savo kolegų-kitų dalyvių pagalba, mūsų bendro darbo ir patyrimo, trukusio pusmetį, dėka konsultavime išmokau geriau įžvelgti vaiko-jo tėvų-mokytojų-kitų įsitraukusių specialistų-situacijos santykių visumą, tikslingumą ir dinamiką, įgijau teorinius rėmus atvejo formulavimui, įvairiausių hipotezių kėlimui ir konsultavimo proceso nukreipimui į bendradarbiavimą ir pa(si)drąsinimą. Čia įgytos teorinės žinios, praktiniai įgūdžiai bei asmeninis patyrimas puikiai papildė mano jau su savimi atsineštą „bagažą“, jo neapsunkindami, bet organizuodami į prasmingesnę ir tvarkingesnę visumą, su kuria man lengviau judėti savo gyvenimo keliu toliau.

Ingrida Karmazaitė-Karnackienė, kurso dalyvė

Daugiau atsiliepimų

 

Kilus klausimams, rašykite el. paštu sigita.leonaviciute@ipi.lt