Rėmėjai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, ištikimai mus remiantiems instituto klausytojams, dėstytojams, draugams, kolegoms ir šeimos nariams, pervedantiems 2 % savojo GPM.

Dėkojame Tomui Vėlyviui, suteikusiam patalpas intervizijų grupėms.

Dėkojame visiems, parėmusiems A. Adlerio knygos “Neurotiškasis charakteris” vertimo išlaidas:

med. dr. Giselai Eife ir dr. Karl Heinz Witte
dr. Albinai Kepalaitei,
Dainai ir Dariui Kremensams
Erikai ir dr. Roy Kern
Mildai Žilinskienei
Vokietijos individualiosios psichologijos asociacijai (DGIP)
Lietuvos individualiosios psichologijos draugijai

Taip pat dėkojame visiems, 2008 m. parėmusiems ir kitaip prisidėjusiems organizuojant IPI ir LIPD ypatingą renginį, 24-tąjį tarptautinį individualiosios psichologijos kongresą „Agresyvumas ir švelnumas: mūsų laikų iššūkis“, kuris vyko 2008 metų rugpjūčio pirmomis dienomis Vilniuje:

LR Švietimo ir mokslo ministerijai
Vilniaus miesto savivaldybei
UAB “Vilniaus Energija”
Internetiniam dienraščiui “Bernardinai.lt”
UAB “Linas Nordic”
AB “Nordea”
Panevėžio apskrities turizmo informacijos centrui
UAB “Sanofi aventis”
AB “Utenos trikotažas”
UAB Oksitija
AB Kalnapilio-Tauro grupė
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Privatiems rėmėjams
IPI klausytojams
VU studentams-savanoriams